Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

Bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta [Yenibosna Merkez Mah. 1. Asena Sok. İstanbul Kongre Merkezi C Blok No:15C/81 Bahçelievler/İstanbul] adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Eda Moda AŞ. (bundan sonra kısaca “Eda Moda” veya www.marieclairebags.com olarak anılacaktır) ile

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak www.marieclairebags.com alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da Eda Moda’ya ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

Sözleşmede Eda Moda ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN AMACI

Eda Moda’nın sahibi olduğu www.marieclairebags.com alan adlı internet sitesinde ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki Eda Moda tarafından sunulan Eda Moda mobil uygulamaları üzerinden Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

Eda Moda Kullanıcılarına ürün tedariki ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.marieclairebags.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya Eda Moda mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi www.marieclairebags.com alan adlı internet sitesindeki veya Eda Moda mobil uygulaması hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama www.marieclairebags.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: www.marieclairebags.com'a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.marieclairebags.com alan adlı internet sitesinde veya Eda Moda mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. Kullanıcı, Eda Moda tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının www.marieclairebags.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 3. Üye, Eda Moda tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, Eda Moda’yı bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.
 4. Kullanıcı ve/veya Üye, Eda Moda’ya üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Eda Moda’ya bildirmeyi; Eda Moda’nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı, Eda Moda Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
 6. Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı, Eda Moda Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Eda Moda tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Eda Moda’ya ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki Eda Moda logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Eda Moda’ya aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Kullanıcı, Eda Moda’nın Platform’lar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve Eda Moda’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Eda Moda’nın yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya Eda Moda tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Eda Moda ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.
 11. Kullanıcı, Eda Moda Platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Eda Moda, kendi takdirine göre, Eda Moda Platformlarını bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 12. Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Eda Moda tarafından sonlandırılması durumunda Eda Moda'dan herhangi bir hak talep edemez.
 13. www.marieclairebags.com üzerinde üyelerin kazanmış olduğu hediye çekleri ve indirimler satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri www.marieclairebags.com kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.
 14. Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;
  • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Eda Moda’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Eda Moda’ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
  • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Eda Moda’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  • İhlal nedeniyle Eda Moda’nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Eda Moda’nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  • İhlali nedeniyle Eda Moda’nın doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Eda Moda’ya ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.marieclairebags.com’UN YETKİLERİ

 1. Eda Moda her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Eda Moda’yı herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.
 2. Eda Moda, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca Eda Moda, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.
 3. Eda Moda, www.marieclairebags.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Eda Moda, kullanıcıların ve üyelerin, www.marieclairebags.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Eda Moda, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.marieclairebags.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 4. Eda Moda, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 5. Eda Moda’ya ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Eda Moda'ya veya Eda Moda’nın yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.
 6. Eda Moda, [www.marieclairebags.com] alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Eda Moda’nın, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, Eda Moda sorumlu değildir.
 7. Eda Moda Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.
 8. Eda Moda teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman Eda ModaPlatformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Eda Moda Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımıza ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.

Eğer, ayrıca bize Üye olursanız, size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir.

Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz;

 • Siparişlerinizi almak
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak
 • Ödemelerinizi gerçekleştirmek
 • Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
 • Marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek
 • Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak
 • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek

amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. Eda Moda, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir.

İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olmaktasınız, ancak dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya https://www.marieclairebags.com/iletisim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Eda Moda ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. www.marieclairebags.com bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır.

Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Eda Moda’nın program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Eda Moda şirket ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Eda Moda tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya Eda Moda tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Eda Moda tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere www.marieclairebags.com adresli internet sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile Gizlilik ve Çerez Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

Eda Moda ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

Eda Moda bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.marieclairebags.com alan adlı internet sitesinde ve internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Kullanıcılar www.marieclairebags.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üye, Eda Moda tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Eda Moda'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Eda Moda tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

İHTİLAF

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin www.marieclairebags.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Eda Moda’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle Eda Moda’nın üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Eda Moda tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin, üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

Size en iyi hizmeti sunabilmek ve reklam çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamızı kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.

Pre-loader